Uniforme Administratieve Voorwaarden (UAV en UAV-GC)

In de Grond-, Weg- en Waterbouw (GWW) hebben opdrachtgevers en opdrachtnemers gezamenlijk algemene voorwaarden opgesteld, de Uniforme Administratieve Voorwaarden (UAV 2012 en UAV-GC 2005). Deze voorwaarden zijn een combinatie van inkoop- en leveringsvoorwaarden. Zowel de UAV 2012 en de UAV-GC 2005 zijn niet automatisch van toepassing, zij moeten expliciet van toepassing worden verklaard in de overeenkomst. 

Uniforme administratieve voorwaarden (UAV 2012)

Besteedt u alleen de uitvoering aan en voert uw eigen organisatie de andere taken uit dan kunt u de UAV 2012 (Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installaties) toepassen. Met de UAV 2012 kunt u ook kiezen de directievoering uit te laten voeren door een derde partij, u kunt het ook door uw eigen organisatie laten doen. Overheidsorganisaties passen bij een traditionele bouworganisatievorm in de GWW vrijwel altijd de UAV 2012 toe.

Uniforme Administratieve Voorwaarden voor Geïntegreerde Contractvormen (UAV-GC 2005)

Bij een geïntegreerde bouworganisatievorm is Design & Construct de meest toegepaste bouworganisatievorm en contractvorm. De UAV-GC is hier specifiek voor ontwikkeld. Overheidsorganisaties passen bij geïntegreerde bouworganisatievormen vrijwel altijd de UAV-GC 2005 toe.

Bij geïntegreerde bouworganisatievormen krijgt de opdrachtnemer meer taken en meer verantwoordelijkheid. Bij traditionele bouworganisatievormen ziet de aanbesteder zich als de deskundige partij en houdt de regie van begin tot eind in eigen hand.

Voor de bouworganisatievormen DBFM of DBFMO zijn deze gestandaardiseerde juridisch-administratieve voorwaarden niet geschikt.


Geplaatst

in

door

Tags: